Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

Super User

Drodzy Rodzice – częściowe otwarcie przedszkola nastąpi 18 maja 2020r.

Podjęcie decyzji o otwarciu przedszkola wymagało dogłębnej analizy przepisów oraz wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Obligują one dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki oraz zapewnienia środków higienicznych i dezynfekujących potrzebnych do bieżącego funkcjonowania przedszkola.

Termin otwarcia uzależniony jest też od stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białej Podlaskiej, które powinno być jasne, iż  otwarcie placówki nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia naszych dzieci i ich rodzin, a także dla pracowników i ich najbliższych.

Informujemy, że zgodnie z wytycznymi, w pierwszej kolejności  powinny uczęszczać do przedszkola te dzieci, których rodzice oboje pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu ( dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkujących, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Jednocześnie, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 organizacja realizacji zadań  wychowawczo – dydaktycznych  kontynuowana będzie na dotychczasowych warunkach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.