Ela

3 kwiecień 2020r.

I. Karta pracy, cz.4, s.10 (fioletowa książka dla 5 i 6-latka).

Oglądanie strony gazety ze zdjęciami przedstawiającymi prace na wsi. Określanie, co to za prace. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedną łopatę więcej niż w poprzednim.

Pole

Na polach rozpoczęły się prace: orka, bronowanie kultywatorami gleby oraz jej wałowanie, a następnie siew i sadzenie roślin.

- Dawniej nie było traktorów. Co wykorzystywano do prac polowych?

- Co robią ludzie w ogródkach? Co jest im potrzebne do pracy?

Sad

W sadzie wiosną (w marcu) właściciele przycinają gałęzie drzew i krzewów, opryskują drzewa, bielą wapnem ich pnie.

- Dlaczego wykonywane są takie prace?

Zwierzęta wiejskie

Rolnicy przez cały rok codziennie muszą dbać o zwierzęta. Np. krowy muszą być dojone kilka razy dziennie.

- Czy praca rolnika jest łatwa?

Oglądanie obrazków narzędzi ogrodniczych: grabi, wideł, łopaty, motyki, sekatora, konewki. Dzielenie ich nazw na sylaby (5-latki),  na głoski (6-latki). Określanie, do czego służą kolejne narzędzia.

Karta pracy, cz.4, s. 11 (fioletowa książka dla 5 i 6-latka).

Rysowanie narzędzi ogrodniczych po śladach. Czytanie samodzielnie ich nazw. Łączenie rysunków z nazwami. Rysowanie w każdym kolejnym polu o jedne grabie mniej niż w poprzednim.

Zabawa bieżna: "Koniki".

Swobodny taniec przy dowolnej muzyce. Podczas przerwy w muzyce, dziecko zatrzymuje się i kopie: raz prawym, raz lewym "kopytkiem", podczas tańca kląska językiem, podczas kopania rży: iiihahaha.

II. Karta pracy s. 70-71 (dla 5-latka różowa książka).

Rysowanie po śladach. Kolorowanie rysunków.

Dla 6-latka. Ćwiczenia w czytaniu. Wyprawka, karta G: zdjęcia: grabi, wideł, motyki, sekatora, łopaty. Karta N: podpisy do zdjęć. Dobieranie nazw do obrazków narzędzi ogrodniczych.

Kolorowanie rysunku: "Praca w ogrodzie".

Dla 5 i 6-latka: wyprawka, karta M, kolorowanka: "Praca w ogrodzie".

Ela

2 kwiecień2020r.

I. "Po co hodujemy zwierzęta" - ćwiczenia i zabawy.

Zabawa: "Co nam dają zwierzęta?"

Naśladowanie głosu zwierząt: kury, owcy, krowy, pszczół, gęsi. Dziecko odgaduje głos zwierzęcia i zastanawia się, co ono daje człowiekowi. Np.: kura - jajka, mięso, owca - wełna, pszczoły - miód itd. Jeśli są obrazki wymienionych zwierząt, dziecko pokazuje wybrane zwierzę.

Zabawa: "Smakujemy i dotykamy".

Pomoce: produkty pochodzące od zwierząt, apaszka.

Pokazywanie dziecku produktów, które pochodzą od zwierząt, np.: jajka, ser, jogurt, miód, mleko, wełna, pióra. Następnie zasłonienie dziecku oczu apaszką i podanie do spróbowania lub dotknięcia wybranego produktu. Dziecko podaje nazwę produktu, nazywa zwierzę, od którego pochodzi dany produkt.

Burza mózgów - Co można zrobić z tych produktów?"

Podawanie nazwy produktu otrzymanego od zwierząt. Dziecko mówi, do zrobienia czego można to go wykorzystać. Np. jajka - ciasto, kanapki, sałata..., mleko - ser, budyń, jogurt..., pióra - poduszka, pierzyna..., wełna - szalik, sweter, czapka...

II. Wspólne wykonanie makiety wiejskiego podwórka. (dla chętnych)

Omówienie wyglądu wiejskiego podwórka.

- Jakie budynki powinny się tam znaleźć?

- Jakie zwierzęta tam spotkamy?

Zapoznanie z wykonaniem pracy. Pomoce: kolorowe czasopisma ze zdjęciami zwierząt z wiejskiego podwórka, tekturki, klej, plastelina, kolorowy papier, bibułka, opakowania po kremach, zapałkach, lekarstwach itp.

Wycinanie z kolorowych czasopism zdjęć zwierząt lub dziecko rysuje wybrane zwierzęta. Przyklejanie zwierząt na tekturkach i umocowanie je plasteliną na tekturowej podstawce. Pudełka oklejamy kolorowym papierem  - otrzymanie zabudowań gospodarczych, domu gospodarza.

Wspólne komponowanie makiety, ozdabianie elementami wykonanymi z bibuły, (np. rośliny, staw) lub z wykałaczek (płot).

Ela

1 kwiecień 2020r.

I. Zapoznanie z wybranymi popularnymi przysłowiami, których bohaterami są zwierzęta, wyjaśnienie ich znaczenia:

"Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała".

"Zapomniał wół, jak cielęciem był".

"Koń ma cztery nogi i tak się potyka".

"Pasuje jak wół do karety".

"Nie kupuj kota w worku".

Rytmizowanie wybranego przysłowia; ilustrowanie ruchem według pomysłu dziecka.

Karta pracy, cz.4, s. 9 (fioletowa książka dla 5 i 6-latka).

Oglądanie obrazka, odszukiwanie na nim śladów zwierząt. Łączenie obrazków zwierząt z ich śladami. Czytanie nazw zwierząt. Naklejanie zdjęć zwierząt w odpowiednich miejscach.

II. Zabawy rozwijające poczucie rytmu - "Zagadki".

Rodzic recytuje zagadkę, dziecko równocześnie wykonuje ustalone gesty:

Lubi głośno gdakać,                                               dziecko naprzemiennie klaszcze, uderza w swoje kolana

kiedy zniesie jajko.                                                  (cała zagadka)

Każdy wie, że jest stałą

kurnika mieszkanką.   (kura)

 

Zakręcony ogonek,                                              dziecko wykonuje naprzemiennie cztery uderzenia dłońmi o podłogę

śmieszny ryjek ma.                                             cztery razy klaszcze (cała zagadka)

"Chrum, chrum - głośno woła -

kto jedzenie da?"   (świnka)

 

Na przykład łaciate,                                            dziecko przechodzi do pozycji stojącej, wykonuje cztery uderzenia o kolana,

w oborze mieszkają.                                           obrót wokół siebie, cztery klaśnięcia

Pasą się na łąkach,

zdrowe mleko dają.   (krowy)

 

Nie pieje, nie gdacze,                                        dziecko maszeruje w miejscu,

tylko głośno kwacze.

Po stawie pływa.                                              wykonuje ruchy naśladujące pływanie

Jak się nazywa?     (kaczka)

 

Grzebień ma na głowie,                                   dziecko przechadza się na piętach, wykonuje naprzemienne uderzenie:

swoim głośnym pianiem                                  raz w swoje kolana, raz w ramiona

wszystkich wczesnym rankiem

budzi na śniadanie.    (kogut)

III. "Zwierzęta z wiejskiego podwórka" - malowanie farbami plakatowymi.

Pomoce: kartka, białe serwetki, klej, farby plakatowe, pędzel.

Na kartkę papieru przyklejamy pogniecione białe serwetki, wypełniamy nimi całą powierzchnię kartki. Na tak przygotowanej fakturze malujemy wybrane przez dziecko zwierzęta.

Kolorowanka wodna - "Kura i kurczątka".

Wyprawka, kolorowanka wodna, pędzelek, kubeczek z wodą.

Karta pracy dla 5-latka, s. 69 (różowa książka)

Rysowanie drogi kury do kurcząt.

Karta pracy dla 6-latka, cz.2, s. 69 (zielona książka)

Czytanie zadań. Wpisywanie odpowiednich liczb.

Ela

31 marzec 2020r.

I. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza Teresy Fiutowskiej: "Podwórkowa awantura".

Kura gdacze, kaczka kwacze -

goni kurę mokrą raczej.

Gęś też syczy, kogut pieje.

Gwałtu! Rety! Co się dzieje?

Ryczy krowa, świnia kwiczy,

a indyk się rozindyczył.

Kot mysz goni, głośno miauczy.

- Dość awantur! Już wystarczy!

Tak pies Burek głośno szczeka

i już słychać go z daleka.

Koza meczy:

mee, mee, mee...

- Czego psisko mądrzy się?

Dla ochłody - wiadro wody

poleją na głowy, brody!

Wyszły z mody awantury!

A sio gęsi, a sio kury! -

Powiedziała, co wiedziała,

białą brodą pokiwała,

pochyliła nisko rogi.

- Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi!

Awantura się skończyła,

bo ta koza groźna była.

Dziecko odpowiada na pytania:

- Które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze?

- Jakie zwierzę próbowało je uspokoić? W jaki sposób to zrobiło?

II. "Długi, krótki - ćwiczenia w mierzeniu długości.

1. Ćwiczenia dotyczące zrozumienia stałości miary. Pomoce: osiem sznurków (lub tasiemki, wstążki, sznurówki itp.).

Ułożenie dwóch dróg (każda składa się z czterech sznurków, jedna droga prosta, druga powyginana).

Pytanie: - Czy obie drogi mają taką samą długość?

- Dlaczego jedna jest dłuższa, a druga krótsza?

- Jak można udowodnić, że są tej samej długości? (drogi mają taką samą długość, bo nadal są te same cztery sznurki, tylko przesunięte).

2. Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą.

Dziecko mierzy szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą i głośno liczy. Potem to samo wykonuje rodzic.

- Dlaczego wyszedł inny wynik?

- Czy stopy dziecka i osoby dorosłej są jednakowej długości?

3. Mierzenie długości dywanu krokami.

Dziecko mierzy długość dywanu krokami, które głośno liczy. Potem to samo wykonuje rodzic.

- Dlaczego wyszły różne wyniki?

- Z czym jest związana długość waszych kroków? ( ze wzrostem).

4. Pokaz linijki, miarki krawieckiej. Wspólnie z dzieckiem mierzymy długość i szerokość dywanu.

Karta pracy, cz.4, s. 7 (fioletowa książka dla 5 i 6-latka).

Ole i Ada zastanawiają się, która tasiemka jest dłuższa. Jak to sprawdzić? Kolorowanie tasiemek. Kończenie rysowania kurcząt według wzoru. Kolorowanie trzeciego kurczęcia, licząc od prawej strony.

Karta pracy, cz. 4, s. 8 (fioletowa książka dla 5 i 6-latka).

Kolorowanie tak samo puzzli ze zdjęciami dorosłych zwierząt i ich dzieci. Nazywanie mam i ich dzieci. Czytanie całościowe nazw zwierząt przedstawionych na zdjęciach (5-latki) lub samodzielnie (6-latki). Naklejanie ich zdjęć w odpowiednich miejscach.

Karta pracy cz. 2, s. 68 (zielona książka dla 6-latka).

Czytanie tekstu przez dziecko. Odszukiwanie zdjęć zwierząt i naklejanie ich w odpowiednich miejscach.

Ela

30 marzec 2020r.                                                             "Wiosna na wsi".

 

I. Karta pracy, cz.4, s. 3 (dla 5 i 6-latków, fioletowa książka).

Rysowanie szlaczków po śladach, a potem samodzielnie. Rysowanie po śladzie drogi kury do kurnika.

II. "Uparty kogut" - słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby.

Wyjaśnienie słowa: uparty.

- Kogo nazywamy upartym?

- Czy zwierzęta też mogą być uparte?

- Czy znasz takie zwierzęta?

Książka z ilustracjami do opowiadania, s. 62 - 65.

Dziecko słucha opowiadania, oglądając ilustracje.

Rodzina Ady i Olka wybrała się do cioci na wieś. Wszyscy byli zachwycenie celem podróży. Tylko mama wydawała się trochę zakłopotana i lekko zaniepokojona.

- Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na wsi. Chyba bardzo dawno temu. Czy będą tam wszystkie wiejskie zwierzęta? - wypytywała tatę.

- Oczywiście, jak to w gospodarstwie. Będą krowy i cielęta. Świnie i prosięta. A zamiast koni i źrebiąt - dwa traktory. Traktorów chyba się nie obawiasz? - spytał żartem tata.

Mama tylko się uśmiechnęła. - Oczywiście. Nawet rogaty baran mnie nie wystraszy. jestem supermamą.

- Będą też kury, gęsi, kaczki, indyczki. Zgroza - ciągnął tata żartobliwym tonem.

Samochód wjechał na podwórko. Ada i Olek pierwsi przywitali się z ciocią i wujkiem i natychmiast zaczęli się rozglądać za zwierzętami.

- Lola ma szczeniaki! Mogę się z nimi pobawić? - spytał Olek i już był przy kudłatej kundelce i czwórce jej szczeniąt. Ada nie mogła do niego dołączyć, ponieważ ma uczulenie na sierść. Wybrała się więc na spacer po podwórku.

- Ko, ko, gę, gę, kwa, kwa - witały ją kury i kurczęta, gęsi i gąsięta, kaczki i kaczęta. Ada z powagą odpowiadała im : "dzień dobry", "witam państwa", przybijemy piątkę?".

- Ojej! Jaka piękna kózka! - Ada usłyszała zachwycony głos mamy.

- To koźlątko, ma zaledwie kilka dni - powiedział wujek.

- Prześliczny maluszek - stwierdziła z podziwem mama.

Koźlątko nie poświęciło mamie uwagi, za to kury podniosły wielki krzyk na jej widok. Obgdakały ją z każdej strony... i sobie poszły. Został jedynie kogut. Wbił wzrok w barwną sukienkę mamy w duże czerwone koła i patrzył jak zauroczony.

- Lubi czerwony kolor - stwierdziła z zadowoleniem mama.

-Hm, obawiam się, że wręcz przeciwnie - powiedział tata.

Kogut nastroszył pióra i nieprzyjaźnie zatrzepotał skrzydłami.

- Nie przepada za czerwonym. Kiedyś wskoczył na głowę, bo byłam w czerwonym kapeluszu - powiedziała ciocia. - Ale to zdarzyło się tylko raz - dodała uspokajająco.

Po chwili wszyscy z wyjątkiem mamy zapomnieli o kogucie. Uparte ptaszysko nie odstępowało jej na krok.

- Idź sobie - odpędzała go, jednak kolor czerwony na sukience przyciągał uparciucha jak magnes.

- Nie bój się, mamo- Ada dodała mamie otuchy.

- Dam sobie radę. - mama bohatersko przeszła między kaczkami, kurami, minęła nawet gąsiora, ale gdy spojrzała za siebie, ponownie ogarnął ją niepokój. Kogut wciąż był tuż-tuż i wojowniczo stroszył pióra.

- Bywa uparty jak oślątko - westchnęła cioci. - Wracaj do kurnika, uparciuchu.

- No właśnie! - powiedziała stanowczo mama.

Obie, mama i ciocia, weszły do domu. Niezadowolony kogut grzebnął pazurem i wrócił do kurnika. Tymczasem tata z wujkiem założyli na głowy kapelusze z siatką na twarz i poszli zajrzeć do uli w sadzie.

Ada unikała pszczół od czasu, gdy minionego lata została użądlona w stopę. Wolała przechadzać się pośród żółtych kaczuszek, które nie żądlą i są mięciutkie. Nawet nie zauważyła upływu czasu. Zbliżała się właśnie pora dojenia krów, więc ciocia poszła przygotować dojarki. Olek wciąż bawił się ze szczeniętami, a tata i wujek zapomnieli o wszystkim, tak bardzo zajęli się sprawdzaniem pszczelich uli. Znudzona mama postanowiła do nich dołączyć. Jednak żeby dotrzeć do furtki prowadzącej do sadu, musiałaby przejść obok kurnika. Co będzie, jeśli kogut ją zobaczy? Wolała tego uniknąć. Postanowiła przechytrzyć nieprzyjaznego ptaka i przedostać się do sadu przez płot.

Jakież było zdziwienie Ady, gdy zobaczyła mamę wspinającą się na ogrodzenie. Pokonanie płotu, kiedy ma się na sobie odświętną sukienkę, nie jest łatwe, jednak mamie się to udało. Co prawda w rajstopach poleciało oczko, a sukienkę lekko rozdarła, ale kto by się tym przejmował.

- Oczko ci ucieka, łap je! - zażartował tata na widok żony.

- To nic takiego. Wykiwałam koguta - powiedziała szeptem, zadowolona z siebie mama.

Chwilę później, Ada zobaczyła koguta, który bez trudu przefrunął nad płotem i wylądował w sadzie.

Rozmowa na temat opowiadania:

- Czy mama Olka i Ady była wcześniej na wsi?

- Z kim bawił się Olek?

- Co robiła Ada?

- Jaki ptak zainteresował się mamą? Dlaczego?

- Jak mama przechytrzyła koguta?

- Czy jej się to naprawdę udało?

 

Układanie zdań na temat zwierząt z wiejskiego podwórka. Karty pracy, cz. 4, s. 4-5 (5 i 6-latki, fioletowa książka).

Nazywanie zwierząt, które Ada zobaczyła na wsi w gospodarstwie agroturystycznym. Odszukiwanie zwierząt znajdujących się w pętlach na dużym obrazku.

II. Odkrywanie litery "Ż , ż". Karty pracy dla 5-latków (różowa książka, s. 68). Określanie, co przedstawia obrazek. Podawanie pierwszej głoski z jego nazwy. Rysowanie po śladach rysunków. Podawanie głosek, jakimi rozpoczynają się słowo "żubr" i nazwy rysunków.

Karty pracy dla 6-latków, cz. 2, s. 64-67 (fioletowa książka). Wyodrębnianie wyrazu podstawowego - "żubry".

Budowanie schematu i modelu słów: "żubry", "Żaneta". Dzielenie nazw zdjęć na głoski. Kolorowanie na niebiesko liter "Ż, ż" w wyrazach. Czytanie sylab, wyrazów i tekstu. Oglądanie obrazków. Czytanie wypowiedzeń, wpisywanie obok nich odpowiedniej liczby - takiej, jak jest przy obrazku, którego wypowiedź dotyczy. Pisanie po śladach liter "Ż, ż", potem samodzielnie.

III. Karta pracy, cz. 4, s. 6. Dla 5 i 6-latków.

Naśladowanie głosów zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Otaczanie zieloną pętlą zwierząt, które mają dwie nogi, a czerwoną pętlą, tych, które mają cztery nogi. Nazywanie  zwierząt, które są w jednej pętli, i tych, które są w drugiej pętli. Rysowanie kotków według wzoru. Kolorowanie drugiego kotka, licząc od lewej strony. Podział na sylaby (5-latki) i na głoski (6-latki) nazw zwierząt z wiejskiego podwórka.